Programvara

Här är en förteckning över de program som jag använder eller prövat.

Inspelning och redigering

Gemensamt för alla de här programmen är att de innehåller mer än vad du behöver som vinylrippare, men såvitt jag sett kan andra enklare program innehålla allvarliga begränsningar.
Drivrutiner, ”ASIO” och ”Kernel streaming” beskrivs i avsnittet om dator och drivrutiner.

 • Audacity
  Freeware för inspelning som finns för Windows, MAC OS X och Linux.
  Det finns många filter och verktyg för ljudredigering, och du kan om du vill redigera ”för hand” ända ner på ”bytenivån”.
  För ”klick och brus” föredrar jag andra program.Audacity kommer tyvärr inte med ASIO-support enligt licensreglerna, men det är möjligt att själv kompilera Audacity för eget bruk vilket bl.a. innebär att du ska ha ett konto hos Steinberg för att hämta ett ”SDK”. Den som gör detta får leta efter en bruksanvisning på internet och bör vara ordentligt datorvan.
  För närvarande kan Audacity inte ta emot mer än 16 bitar via Windows (även om du tror du spelar in med 24). Kernel streaming skulle vara ett önskvärt alternativ till ASIO. Utveckling pågår så det kommer säkert kunna fungera i en kommande version av Audacity.
  (Stöd för ”WASAPI” finns i senaste versionen. Min dator kraschade dock när jag prövade, så t.v. får andra ta reda på om det är ett alternativ).
  Länk till Audacity
 • Studio One
  Studio One är ett ”betalprogram” men det finns en begränsad gratisversion som kan vara intressant att pröva. Den ska också kunna klara ASIO vad jag förstår. Testa!
  Länk till Studio One
 • Reaper
  Reaper kan testas gratis under en 60-dagars period innan man köper (60 USD).
  Det är mer designat för att vara en hemmastudio än att vara ett enkelt program för vinylrippare, så jag använder både Reaper och Audacity.
  Reaper har support både för ASIO och för Kernel streaming.
  Länk till Reaper

Klick- och brusborttagning mm.

Programmen i den här kategorin är alla utvecklade av Brian Davies och har ett särskilt gränssnitt. De bygger på att filen som ska bearbetas ”strömmas” genom programmet, och du kan ladda upp flera filer som bearbetas i sekvens, vilket är praktiskt.
Inställningarna (de flesta) kan ändras under gång. Du kan justera resultatet i en aktuell ”ljudbuffert”, men du kan inte backa. Givet dessa förutsättningar fungerar de alldeles utmärkt.

 • ClickRepair
  Ett suveränt program för borttagning av klickljud och skivknaster. Kan provas gratis i tre veckor och kostar sedan 40 AUD (Australienska dollar).
 • DeNoise LF
  Ingår i mitt arbetsflöde för borttag av lågfrekvent buller och nätstörning (50 Hz). Kommer tillsammans med nästa program – DeNoise. Kan provas gratis i 21 dagar, och kostar sedan 40 AUD (för båda).
 • DeNoise
  För borttag av skivbrus. Programmet bygger på att brus är mer hörbart i ”tysta partier” och brusreduktionen är starkare då.
  Om jag arbetade med 78-varvare skulle jag kanske alltid använda DeNoise, men med EP och LP endast i nödfall. Kostar 40 AUD tillsammans med Denoise LF.
 • Equalizer
  Det här programmet kan användas om du vill testa att spela in utan RIAA, eller justera för RIAA som lagts på 78-varvare som ska ha en annan korrigeringskurva. Det finns en hel vetenskap för det.
  I manualen finns också en diskussion om att använda fel hastighet, t.ex. en 78-varvare som spelas in med 45 varv per minut.
  Programet är gratis.

De här programmen hittar du på Brian Davies hemsida.

Formathantering etc.

 • Foobar 2000
  Freeware som liknats vid en schweizisk armékniv för att hantera och spela upp musikfiler.
  I mitt arbetsflöde använder jag Foobar för att konvertera mellan formaten WAV, FLAC och MP3 och har skapat egna inställningar så att resultatet ska hamna på rätt ställe.
  För MP3-konvertering behöver du också hämta LAME (se nedan).
  Länk till Foobar
 • LAME
  LAME är en ”encoder” för MP3 och hämtas särskilt. När du gör inställningar för Foobar ska du ange var LAME installerats.
  Länk till LAME

Övrigt

 • iTunes
  Musikserverprogram för iPod och iPhone. Motsvarande bör finnas för Androidvärlden och andra bärbara spelare.
  Länk till iTunes
 • EAC
  Exact Audio Copy är programmet för den som också vill hämta in sina CD-skivor till datorn.
  Länk till EAC
 • Directory List
  Ett mycket praktiskt program för att lista vilka (musik)-filer du har och var de ligger. Det finns en gratisversion av programmet.
  Du kan i ett ”utforskarfönster” välja att skapa en lista över mappar och ingående filer. Listan kan sedan öppnas och hanteras i t.ex. Excel.
  Länk till Directory List
 • ASIO4ALL
  Drivrutinanpassning. Om du har ett inspelningsprogram som stödjer ASIO så skall ASIO4ALL göra det möjligt att koppla till en ljudenhet som inte har ASIO-stöd från början.
  (Se avsnitt om drivrutiner).
  Länk till ASIO4ALL

Tillbaka till huvudsidan