Arbetsflöde – etapp 1 – Inspelning av skivan

Etapp 1 – Inspelning av skivan

 1. Eventuell tvätt av skivan
  (se diskussionen om detta i avsnittet om utrustning)
 2. Ta bort damm med en skivborste
 3. Starta inspelningen i t.ex. Audacity (jag använder Reaper) och kontrollera signalnivån. Ge lite utrymme för att det kan finnas starkare partier på skivan.
 4. Starta om inspelningen och spela in sida 1 och 2 efter varandra (pausa under sidvändningen).
  Exempel från steg 3 och 4 i Reaper.
 5. När du stoppat inspelningen kan du titta på den i sin helhet (”anpassa till fönster” i Audacity). Då får du också en allmän koll på att signalnivån är OK och inte för hög.
 6. Trimma bort överskott från start, mitt och slut. Jag brukar behålla tre sekunder i början och c:a fyra i mitten.
  (Det här gör jag i Audacity även om jag spelat in med Reaper. Då har jag alltså ”exporterat” den och öppnat den på nytt).
 7. Samtidigt som jag trimmar bort överskott brukar jag också brusreducera mellan låtarna. Brusreduceringen (i ”Effektmenyn”) har två steg; markera ett mellanrum och ladda en brusprofil (en gång per LP), och gör sedan själva brusreduceringen på vald markering.Jag väljer en mycket hög reduceringsfaktor (12 dB) – inte därför att jag störs av brus utan för att spara mycket tid i senare steg (borttag av klickljud).
 8. Om du tänker köra brusreducering på hela skivan behöver du ett ”brusprov” och kan spara första startsträckan oförändrad. Brusprovet behövs också för att kontrollera lågfrekvent buller (rumble) och nätstörning (hum).
  Ett prov från mitten av skivan är egentligen mer rättvisande, och är du noggrann kan du kopiera ett sådant och använda det som startsträcka i stället.
 9. Exportera den tillputsade filen till WAV-format (24 bit signed) för att den ska kunna hanteras i de följande redigeringsstegen. Du ger filen ett namn (jag brukar kombinera artist och LP-namn), och fyller i artist och LP-namn i exporteringsdialogen.
 10. Exportera filen också till FLAC-format (för att använda som ”arkivkopia 1”).
  Exempel på stegen 5-10 i Audacity.

När du avslutar inspelningsprogrammet kommer du få frågan om du vill spara ”projektet”. Svara nej, eftersom du inte kommer ha någon nytta av detta.

Tillbaka till Arbetsflöde