Reaper

Först inställningar att göra i Reaper (Optionsmenyn – Preferences)

Till exempel dessa:

Reaper F1

Starta inspelning och kontrollera signalnivån (extern ljudkort med nivåkontroll)

I Reaper ska du först lägga upp ett nytt spår (Track – Insert new track). Sedan markerar du det för inspelning i stereo och aktiverar den (Record Armed). Inspelningsnivån ska vara ställd på 0 Db – d.v.s. ingen digital dämpning eller förstärkning av inspelningen när du kan kontrollera nivån före den går in till analog- till digitalomvandlingen. Öka storleken på spårvisningen genom att dra i sidopanelen (högra bilden).

Reaper A-D1

Nu kan du starta skivan och en kontrollinspelning:

Reaper 1

Lyssna och anpassa ljudnivån så att du inte överskrider maxnivån (utom vid hack och klick). När du är nöjd stoppar du provinspelningen. På frågan om du vill behålla inspelade filer –  ta bort provfilen (Delete All):

Reaper E1

Starta om och spela in båda sidor.
När du sedan stoppar inspelningen och den här gången får frågan (som ovan) om du ska behålla inspelade filer – gör du det (Save All)!

Nu hade det varit praktiskt att fortsätta och putsa till inspelning

en i Reaper, men jag har faktiskt inte lärt mig hur det går till, så jag exporterar inspelningen till en FLAC-fil.
Välj format och var “konsoliderade filer” ska sparas. Reaper kommer i fortsättningen ihåg de val som gjorts, så då det är bara att trycka på “Process”:

Reaper 2

Klicka på process:

Reaper 3

Nu kan du stänga Reaper och får följande fråga:

Reaper 4

Svara – Nej – på den!