Inställningar i Clickrepair

Inställningar i Clickrepair
(se manualen):

 • ”Crackle” – gäller 78-varvare
  Inte tänkt för EP/LP så jag har inte prövat.
 • ”Declick” – känsligheten för ClickRepair att hitta ett ”klick”
  Jag väljer ett lågt värde t.ex. 14 för en bra skiva, högre för en sämre.
 • Gränsvärde för automatisk reparation
  Jag startar med 12 – 17, och beroende på skivan ligger jag kvar på den nivån eller går stegvis upp till 40 – 50 eller full automatik.
 • ”Reverse”-inställning
  Det här minskar risken något att programmet felaktigt markerar t.ex. en cymbal. Normalt använder jag alltid denna.
 • ”Pitch protection”
  Mässingsinstrument, som t.ex. trumpet har en speciell ljudprofil, och den här inställningen minskar risken för felaktiga reparationer.
  Jag använder alltid denna funktion (utom för mycket slitna skivor). Men den är inte vattentät och ibland frias ”äkta missljud”.
 • Reparationsmetod
  Det finns några val för programmets metod att reparera ett upptäckt klick; simple, wavelet, wavelet x2, wavelet x3. Jag brukar använda ”wavelet”.
  Möjligen kan ” wavelet x2” vara lämpligt i vissa sammanhang.

 

Tillbaka till Arbetsflöde – etapp 2