Clickrepair

Här nedan har programmet stannat på en rättning som är större än den inställda acceptansgränsen (Automatic to 14). Rättningen är helt OK, så du svarar Accept:

Clickrepair 1

Ett exempel på ett riktigt hack i skivan. Då kan du ibland vilja att själv avgöra hur stort område som ska rättas och får samtidigt se hur rättningen blir innan du väljer Accept. (Markeringen som visas i bilden är kanske inte bästa):

Clickrepair 3

Nedan ett exempel på en felaktig reparation. Ett tecken är att ljudkurvan ser helt lika ut i båda kanalerna. Svara Resume och programmet hoppar över rättningen och kör vidare:

Clickrepair 2

Med inställningen Automatic to 20 som här, kommer programmen stanna många gånger och fråga om råd (om du inte har “mint condition” på skivan). Du accepterar nog oftare ändringen än du justerar eller avfärdar den. Med en högre acceptanströskel (t.ex 40) tjänar du mycket tid och kommer troligen aldrig märka vad som eventuellt blivit felaktigt ändrat.
Var acceptansgränsen ska ligga beror också mycket på vilken typ av musik du arbetar med.