Denoise LF

Denoise LF – borttag av lågfrekvent buller (General)

Det är praktiskt att man i Denoise LF kan ladda in flera filer som körs i en sekvens (även möjligt i Clickrepair och Denoise). Detta görs i File-menyn Batch Setup. Då öppnas nedanstående fönster och man kan addera filer. Inställningarna “ärvs” från huvudfönstret, men man kan justera per fil om det skulle finnas anledning till det:

Denoise LF B

När syftet är att ta bort lågfrekvent buller ska “General” vara valt i nedre högra hörnet. Man kan under körningens gång stoppa programmet och inspektera resultatet. I det här exemplet behövdes lite förstoring för att se. Den röda kurvan visar här den kompenserade ljudkurvan:

Denoise LF 2

Om man istället trycker på Alt-tangenten visas ett spektrogram. Skillnaden mellan den grå och blå kurvan visar hur resultatet justerats:

Denoise LF D

Denoise LF – borttag av nätstörning (Hum)

Vill du också ta bort nätstörningar, så får du välja in den/de filer du skapade i föregående steg och köra Denoise LF med “Hum” valt i nedre högra hörnet.

Jag har inga stora problem med det med min nuvarande skivspelare, så numera hoppar jag över det här steget. I nedanstående bild visar den röda kurvan hur resultatet korrigerats för att dämpa “hummet” i ett mellanrum mellan två låtar:

Denoise LF Hum A

Trycker du på Alt-tangenten visas ett spektrogram.  Skillnaden mellan den grå och blå kurvan visar att en korrigering gjorts vid frekvenserna 50 och 100 Hz (jag hade valt att också filtrera på övertoner Harmonics X2 och X3). Däremot ser det inte i mina ögon ut som om jag hade någon större nytta av det (Brian Davies har bättre exempel i sin manual till programmet).

Denoise LF Hum B