Arbetsflöde – etapp 3 – Dela upp i spår och konvertera till uppspelningsformat

Etapp 3 – Dela upp i spår och konvertera till uppspelningsformat

 1.  Sök efter en spårlista från internet för respektive skiva. Observera att låtförteckningen kan gälla en CD-utgåva som innehåller bonusspår och att det kan finnas andra skillnader.
  Håll internetfönstret öppet.
 2.  Hämta in din redigerade WAV-fil till (t.ex.) Audacity och visa hela inspelningen (anpassa till fönster). Markera ungefärligt var varje spår börjar genom att lägga in en ”etikett” (det finns ett snabbkommando för det). Finjustera sedan spåren genom att zooma in och ut och lyssna på var låtarna startar och slutar.
  När låtarna är inprickade, bör du kontrollera att du har lika många etiketter som spår i spårlistan, och kan sedan ”editera etiketterna” i en lista.
 3. Kopiera namnet från spårlistan och klistra in i respektive ”etikett”.
 4. Öppna ”Metadata editor” (i arkivfliken) och skriv in data om artist, album, årtal, genre etc.
 5. Välj funktionen att exportera till flera filer i FLAC-format. Du kan samtidigt skapa mappar för artistnamn och album där resultatet ska hamna.
  Det här är det färdiga resultatet som du bör arkivera (se nedan).
  Exempel från steg 1 – 5
 6.  Hämta in de uppdelade skivspåren till Foobar genom ”add folder”-funktionen för att skapa de andra format du behöver.
  I Foobar skapar du de konverteringsmetoder du behöver (var ska resultatet hamna, och vilken kvalitetsnivå som ska användas) och sparar dessa så att du kan återanvända dem.
  I mitt arbetsflöde har jag då en metod för ”Vinyl till MP3” och en metod ”Vinyl till Squeezebox” (denna konverterar till FLAC 24/48 000Hz).
  Exempel från steg 6
 7. Rensa överblivna filer och spara arkivkopior till säkert ställe.
  Innan du är helt säker på ditt arbetsflöde bör du spara din originalinspelning som arkivkopia och dessutom ditt färdigredigerade och låtuppdelade album.
  Själv sparar jag bara den helt färdiga versionen.

Tillbaka till Arbetsflöde