Audacity – dela upp i spår

Öppna din “tvättade” inspelning med Audacity och inspektera resultatet. Nu ser inspelningen mycket renare ut, och det finns inte några “spikar” kvar som slår i taket:

Audacity 2 A

Markera ungefärligt var varje spår börjar genom att placera markören på varje mellanrum och välj Spår – Lägg till etikett, eller använd snabbkommandot CtrlB. Kom ihåg etiketten på första spåret (längst till vänster):

Audacity 2 B

Här är alla spåren utplacerade. Jag hittade 10 st:

Audacity 2 C

På internet har jag hittat en spårlista för min skiva. Den innehåller också 10 spår. Ibland förekommer det olika utgåvor av samma skiva, så för säkerhets skull har jag också stämt av med skivomslaget.
I Audacity öppnar jag Spår – Redigera etiketter och får upp en lista. Kopiera namnet och klistra in i Audacity spår för spår.

Audacity 2 D

Nu ska spårmarkeringarna justeras. Zooma in och ut till varje markering med zoomverktyget (förstoringsglaset) genom att vänster- eller högerklicka på det.
Skifta till markeringsverktyget, markera och lyssna på mellanrummet. Dra därefter spåretiketten till rätt ställe.

Audacity 2 E

Så här ser nu inspelningen ut med namngivna och justerade spår:

Audacity 2 F

Under Arkiv öppnar jag Redigera Metadata och skriver in uppgifter för albumet (inte för spåren):

Audacity 2 G

Nu ska inspelningen exporteras som färdig inspelning (Arkiv – Exportera till flera ljudfiler) och jag styr det till en mapp för Artisten (Tennessee Ernie Ford) och en undermapp för albumet (Swing Wide Your Golden Gate). Detta skriver jag in i exporteringsdialogen som kommer ihåg inställningarna från föregående körningar.

Audacity 2 H

I steg 1 av exporteringen så poppar det upp ett fönster för varje spår. Klicka OK.
Varje spår kommer att sparas med spårnummer och namn.
(Om namnet innehåller otillåtna tecken poppar det också upp ett fönster där man får justera namnet).

Audacity 2 I

När alla spår har bekräftas startar själva exporten fil för fil. Avslutningsvis  kommer det upp ett fönster som förhoppningsvis säger att exporten lyckats, och då kan Audacity stängas (utan att spara i Audacity).