Arbetsflöde – förberedelser

Förberedelser

Innan jag kommer in på arbetsflödet är det några förberedelser du bör göra:

  • Hämta och läs manualer till de program och annat du kommer använda.
  • Kolla upp ”fasvändningen” på skivspelarkontakten.
    Det finns ett nätbrum (50Hz) som kan bero på hur du satt in nätkontakten i väggen. Du bör starta skivspelare med pickupen upplyft. Starta t.ex. Audacity (se Programvara) för inspelning och kolla nivåindikatorn. Vänd sedan skivspelarkontakten i väggen och gör om. Välj det läge som gav minst utslag på nivåmätaren. Man kan vinna c:a 3 decibel på nätbrummet. Sex decibel innebär en halvering av upplevd ljudnivå.
  • Bestäm en lämplig mapp-struktur för var du ska spara musikfilerna under pågående arbete, och var de ska finnas och arkiveras när du är klar.
    Ett förslag på hur du kan organisera det finns på den här sidan.
  • Stäng av alla ”systemljud” i Windows kontrollpanel om du kommer använda ”Kernel streaming” och möjligen också ASIO. Om det skulle komma ett sådant under inspelning kan du råka ut för att datorn låser sig.

Tillbaka till Arbetsflöde