Förslag till mappstruktur

Förslag till mappstruktur

Det här är ett förslag på hur man kan lagra sina filer under pågående arbete och när de är klara. De färdiga filerna ska finnas dels i komprimerat format för bärbara spelare (i iTunes i mitt fall) och dels i kvalitet för hemmalyssning. Dessutom bör man arkivera sina inspelningar på en separat enhet.


Huvudstruktur

Music folder
Tre huvudmappar:

  • “Folder for streaming” innehåller all färdigbearbetad musik, och är definierad på nätverket för min streamingspelare.
    Den är uppdelad i mappar för den musik som jag bara har som MP3-filer, det jag hämtat från CD och för mina vinylinspelningar skapar jag nya mappar om jag byter inspelningsteknik, eftersom jag då lätt kan hålla koll på om jag vill göra om några inspelningar.
  • All musik som jag själv konverterat till MP3 läggs i en egen mapp. Jag har ju då en version med högre kvalitet på “streamingmappen” och vill inte att de blandas ihop.
  • Pågående inspelningar har en egen mapp.
    Mappen är anpassad till mitt arbetsflöde så att “råfiler” ligger för sig. När skivorna är klara hamnar de i “färdigmappen” (editing done) för att jag därifrån ska kunna flytta och konvertera till rätt plats. Eftersom jag arkiverar på en separat enhet flyttar jag sedan till “Ready for archive” till dess jag får tid med detta.

Understruktur

Inom alla mappar (utom den för råfiler) har jag understrukturer för artist och album.
Subfolder structure
Mapparna för artist och album kan jag ställa in Foobar (se Programvara) att göra automatiskt.
När jag exporterar från Audacity anger namnen på “målmapparna” så att de skapas under exporten.


Arkiv

Arkiveringsstrukturen är i princip densamma. Om du vill arkivera dina inspelningar före editering (vilket jag slutat med) så skulle det kunna se ut som i bilden nedan:

Music archive structure

Tillbaka till Arbetsflöde – förberedelser