Arbetsflöde – Genvägar

Genvägar

Om du följt arbetsstegen fram till nu är inspelningen klar, men alla steg kanske inte är relevanta för dig och du vill kanske ta någon eller några av följande genvägar:

 • Om du vet att du kommer att köra Clickrepair med ”hög automatik” kan du låta bli att brusreducera mellanrummet mellan låtarna efter inspelning i Audacity.
 • Om du inte vill ha en arkivkopia på inspelningen i etapp 1 så kan du hoppa över att exporteringen till FLAC från Audacity.
 • Du kan hoppa över steget att ta bort lågfrekvent buller i etapp 2 om din RIAA-förstärkare innehåller ett ”högpassfilter” och/eller din skivspelare (och tonarm) ligger över genomsnittet.
 • Du kan hoppa över borttag av nätbrum antingen om du har bra utrustning (”rena signalvägar”) eller om du annars inte tycker att skillnaden är hörbar och värd besväret.
 • Kör med högt värde för ”automatisk reparation” i Clickrepair. Du får ett antal felaktiga reparationer, men kommer förmodligen inte tänka på någon skillnad annat än vid direkt jämförelse.
  Du sparar mycket tid på detta.
 • Om du vill behålla vinylkänslan med klick och knaster kan du hoppa över Clickrepairsteget helt. I så fall föreslår jag att du redan i Audacity letar efter svårare hack i skivan och prövar att laga med ”reparera”-funktionen (den är begränsad till högst 128 samplingar, vilket ibland inte är tillräckligt).
 • Du kan slutligen avstå från att dela upp skivan i låtar och istället spara som Sida 1 och Sida 2 eller som Hela skivan.
  Fördelen är att Du kanske föredrar att lyssna på en hel LP och behöver inte frestas att zappa mellan låtarna.

Tillbaka till Arbetsflöde