Jämförelse mellan olika lagringsformat

En genomsnittlig LP-skiva är 40 minuter lång. I tabellen nedan visas hur stort utrymme som krävs i olika lagringsformat:

Formatjämförelse

Kolumnen “Stegvis besparing” står för minskat utrymmesbehov i förhållande till raden ovanför.

Om jag räknar på att jag idag (augusti 2014) köper en 2 TB hårddisk för 1000 kr, så ger det en kostnad på 0,05 öre per MB. Kostnaden kommer då, beroende på format, att ligga på mellan 3 och 68 öre för att lagra en 40-minuters LP på datorn.

En iPod med 64 GB minne kan man idag få för c:a 3000 kr, vilket motsvarar ungefär 5 öre per MB. Jag tror inte det är relevant att spara 24 bits-filer på bärbara spelare – (finns det sådana som klarar det?) – och då ligger kostnaden på mellan 2,68 och 11,37 kr per LP.
(FLAC finns visserligen inte på iPod, men ett motsvarande format är Apple Lossless – ALAC).

Kolumnen för kvalitetsnivå är en enkel rangordning. Den “subjektiva kvaliteten” får man avgöra själv.

Det kostar mindre än en krona att spara en LP i en stationär dator. Där menar jag att man ska ha den högsta kvalitet som man klarar att spela upp med sin utrustning.

För bärbart ljud står valet mellan drygt en tia för ett losslessformat eller mellan 2,70 och 4,40 för MP3. Inte mycket pengar, men det är klart att spelaren rymmer mer musik i ett mer komprimerat format.

Storleken på en komprimerad fil kan avslöja inspelningskvaliteten:

När jag var ganska ny som vinylkonverterare upptäckte jag att en LP som jag, enligt alla inställningar, spelat in på 96000/24 bara tog c:a 250 MB i komprimerat FLAC-format. Jag blev misstänksam eftersom jag förväntat mig att storleken borde ha blivit mellan 3 och 4 gånger större – baserat på vad observerat för FLAC-filer skapade från CD.
I tabellen ovanför ser vi att 250 Mb motsvarar ungefär utrymmesbehovet för 40 minuter musik i 48000/16, och i praktiken var det den kvalitet min inspelning hade – trots att den utåt sett såg ut som en 96000/24-inspelning.

Förklaringen till detta diskuteras i avsnittet om Dator, operativsystem och drivrutiner, och i avsnittet Programvara där det framgår att Audacity inte tagit emot mer än 16 bitar vid inspelning (kan ev. vara rättat i nyare versioner eller kommer förhoppningsvis bli det).

 

Åter till Inspelnings- och lagringsformat