Dator, operativsystem och drivrutiner

Dator

I de flesta fall har du inte valt din dator för att konvertera vinylskivor, även om det skulle vara praktiskt att ha en särskild dator som är vikt för detta.

Det är bra om datorn är snabb, men är den någorlunda modern är det fullt OK. Du måste ha tillräckligt minnesutrymme för att kunna jobba. En färdig LP kräver c:a 800 Mb för lagring plus lika mycket för arkivkopia på annan plats (kvalitet 24/96 000 och ”lossless”).

Att använda en bärbar dator som går på batteridrift (och utan AC-adapter), är en bra idé om du använder internt eller USB-drivet ljudkort.

Operativsystem

Datorn kommer med ett operativsystem, och det finns fallgropar här.
Risken finns nämligen att datorn gör skumma saker med ljudinformationen på vägen från USB-ingången till dess att den når inspelningsprogrammet.

Vårt mål är ju att göra en ”bitperfekt” inspelning av vår signal från AD-omvandlaren, men två saker kan hända:

 • Datorn bestämmer sig för att din USB-enhet egentligen är en mikrofon som behöver extra digital förstärkning (vilket i praktiken gör inspelningen oanvändbar).
 • Ljudinformationen passerar en kanalmixer (hanterar ljud från olika källor) och där omvandlas signalen från 96 000 Hz till 48 000 Hz. Eller ännu värre – från 44 100 till 48 000 och sedan tillbaka?

Den säkraste lösningen är att använda ASIO-drivrutiner eller gränssnittet WDM Kernel Streaming (Windows), men det förutsätter att både din enhet på USB-sidan och din inspelningsprogramvara stödjer detta (och tyvärr gör inte Audacity det).

Jag har letat efter andra sätt att hantera detta i Windows men har ännu inte hittat svar som känns riktigt hållbara.

Överhuvudtaget är jag ute på tunn is när jag beskriver operativsystemen nedan.
Rättelser, förtydliganden och kommentarer tas gärna emot!

Du har alltså antagligen något av följande operativsystem, och här är mina personliga tankar och funderingar om dessa:

 • Windows XP
  Har kanske, eller kanske inte de problem som nämns ovan. Köper du ny utrustning – se till att det finns drivrutiner för XP!
 • Vista
  Vista har nytt ljudinterface i förhållande till XP. Jag fick hyfsade resultat från en kombinerad RIAA/USB som jag hade då. Sedan bytte jag till ett internt ljudkort – ASUS Xonar Essence STX – vilket gav bättre resultat, även om det inte var helt idealiskt i min ”setup”.
  I efterhand har jag förstått att Vistas ljudmixer spökat och gett mig 48000 Hz i stället för 96 000 Hz på mina inspelningar.
  Med Vista rekommenderar jag att du antingen spelar in med 48 000 eller väljer utrustning och inspelningsprogram som stöder ASIO eller Kernel streaming.
  Den som vill använda CD-format (44 100 Hz) ska försäkra sig om att ljudmixern verkligen är inställd för att arbeta i detta format.
 • Windows 7 – 8
  När jag skaffade Windows 7 upplevde jag att inspelningssignalen till Audacity ökade kraftigt. Inspelningsnivån behövde då ställas in till närmast noll, och vid provlyssning var resultatet en katastrof och helt oanvändbart!
  För Windows 7 – 8 måste man ha en uppdaterad drivrutin för sitt ljudkort eller använda ett inspelningsprogram med ASIO eller Kernel streaming – t.ex. Studio One eller Reaper.
 • MAC OS
  Jag känner inte till tillräckligt om MAC för att veta om det finns några särskilda fallgropar. Men man bör väl följa det allmänna rådet att kolla att drivrutinerna stödjer den OS-version man har.
 • Linux
  Jag vet inte tillräckligt om Linux heller, men det skulle kunna vara tilltalande att använda Linux om man hade en separat dator för vinylrippning o. dylikt. När man hanterar musikfilerna vill man nämligen hellre se dem som filer i en dator än som låtar i en jukebox. Windows t.ex. försöker alltmer se ut som en nöjesmaskin och dölja att det är en dator…

Drivrutiner från ett lekmannaperspektiv

En drivrutin är något som behövs för att en viss enhet i datorn skall kunna samverka med operativsystemet. Drivrutinen måste alltså vara anpassad både till enheten och till det aktuella operativsystemet. En ”standarddrivrutin” för ljud skickar ljudinformationen till operativsystemet vilket i sin tur skickar till inspelningsprogrammet (och då kan den bli offer för kanalmixern). Men det finns alternativ.

Standardprotokollet för professionell ljudinspelning är ASIO, vilket är designat för att ge minimal tidsfördröjning från att det verkliga ljudet fångas upp, spelas in och sedan kan avlyssnas i en monitor. Det skall alltså vara en minimal mellanlagring (buffring) av ljudinformationen, och den får inte gå igenom någon kanalmixer e.dyl. i operativsystemet. Den ska också vara ”bitperfekt”, alltså helt opåverkad från enheten till inspelningsprogram-met. All eventuell bearbetning ska ske där.

Till ett bra ljudkort bör det alltså finnas en alternativ drivrutin för ASIO.

ASIO är utvecklat av Steinberg och måste vara licensierat för att användas i inspelningsprogram. Därför finns det inte direkt tillgängligt för t.ex. Audacity och andra renodlade freewareprogram.

Ytterligare ett alternativ i Windows är ”WDM Kernel streaming” som också ska ge ”bitperfekt” överföring. Detta är min räddningsplanka just nu eftersom jag inte fått ASIO att fungera (troligen p.g.a. installationsfel och konflikter i min dator).

Om du nu skulle ha ett inspelningsprogram som stödjer ASIO men en ljudenhet som inte har en drivrutin för ASIO kan du prova ASIO4ALL som kan simulera ASIO-funktion för enheten. ASIO4ALL är en freeware som bygger på ”Kernel streaming”.

Tillbaka till huvudsidan