Arbetsflöde

Innan du startar med arbetsflödet finns det några förberedelser att göra:

Förberedelser

Här beskrivs det “kompletta” arbetsflödet för att spela in en skiva från skivtallrik till arkivkopia. Sist beskrivs ett antal genvägar som du kan ta för att underlätta och anpassa arbetsflödet efter dina behov.
I några av stegen är det också praktiskt att samla upp och köra flera skivor i ett svep.

Etapp 1 – Inspelning av skivan

Etapp 2 – ”Tvätta bort” missljud

Etapp 3 – Dela upp i spår och konvertera till uppspelningsformat

Etapp 4 – Import och bildmaterial till ”musikserver”

Om du följt arbetsstegen fram till nu, så har du en färdig inspelning, men alla steg känns kanske inte relevanta. Du kan då ta någon eller några av följande genvägar:

Genvägar

 Tillbaka till huvudsidan