Handledning – Vinyl to digits

En dag bestämde jag mig för att skivsamlingen inte längre fick plats i vardagsrummet, och att åtminstone de viktigaste skivorna borde kunna läggas över till datorn. Eftersom jag inte hittade någon lika sammanfattande handledning som den här, så har jag ägnat en hel del tid och tankemöda åt att lösa de problem jag efterhand stött på.

Det är relativt enkelt att komma igång och få bra resultat, men det finns fallgropar. Man måste ha en dator med uppdaterade drivrutiner, och det är inte alltid säkert att kvaliteten blir den man tror.
Jag försöker beskriva det här i avsnittet Dator, operativsystem och drivrutiner.

Huvudrubrikerna i handledningen är:

Bilagor: